Rozprávka o pravde biblickej myšlienky

13. januára 2021, rozpravkar, história Nezaradené rozprávky zákon zázraky život zjavenia

Je to rozprávka, ktorá bola napísaná pod inšpiráciou (neomylne) pre viac ako 2 000 rokmi, ale ktorá, tak ako i všetky rozprávky v najväčšej rozprávkovej Knihe sa ukáže v ľudskom živote vždy presná a vždy aktuálna!

Bola napísaná starovekým izraelským prorokom Jeremiášom, ale v preloženom texte z originálneho jazyka hovorí takto: “Viem, Jehova, že človek nemá v moci svoju cestu, ten, kto kráča, nedokáže riadiť svoje kroky.” – Jeremiáš 10:23.

Na dôkaz pravdivosti tejto starovekej inšpirovanej myšlienky z Veľkej aj Večnej rozprávkovej Knihy, ktorá je známa tiež aj pod menom Sväté Písmo, stačí si len prečítať politické správy v akejkoľvek krajine na celom svete! Bez výnimky!