Rozprávka o Otcovi veľkého Kráľa

20. januára 2021, rozpravkar, história rozprávky večnosť zákon zázraky život zjavenia

Táto jedna z najúžasnejších rozprávok najväčšej rozprávkovej Knihy menom Biblia, hovorí o tom, ako a čo robí jeho nebeský Otec o tom, čo predpovedal pod inšpiráciou svojmu prorokovi, pomazanému izralekému kráľovi Dávidovi:

‚Jehova povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, až kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy’. Tieto nadčasové a inšpirované slová starovekého izraelského kráľa Dávida hovoria o niekoľkých veciach v súčasnosti.

Všemohúci Stvoriteľ vesmíru a všetkého života v ňom, presne ako v biblickej rozprávke hovorí, že ‘položí’ všetkých nepriateľov svojho syna alebo mu ich podmaní až do takej miery, že budú viditeľné v celej svojej zlobe celému svetu!

Presne tak, ako keď do detailov pripravil našu prekrásnu plenétu Zem a všetko na nej, vrátane zvierat, vtákov, rýb a nakoniec človeka ‘na svoj obraz’, tak sa postaral, aby Zem v každom ohľade bola v takej kondícii, aby bola pripravená na zásah jeho syna Krista!