Rozprávka o perpetuálnom zdroji života!

25. februára 2021, rozpravkar, história rozprávky večnosť zákon zázraky život zjavenia

Do čias Ježiša Krista v prvom storočí existoval len jeden perpetuálny alebo stály, zotrvačný, večný zdroj všetkej energie, z ktorého bol stvorený celý vesmír a naša planéta Zem so všetkým potrebným na večný (ale zároveň podmienený) život celého ľudstva.

Ale podľa inšpirovanej rozprávky po svojej martyrskej smrti aj syn Jehovu Boha, Ježiš Kristus po jeho vzkriesení dostal perpetuálny alebo stály, zotrvačný a večný život, inými slovami nesmrteľný život, lebo to je ten pravý význam perpetuálneho a zotrvačného života!

Je možné, aby iné bytosti okrem Stvoriteľa a jeho syna tiež získali perpetuálny život? V tomto ohľade nám Najväčšia Rozprávka vysvetľuje, že áno! V protiklade vyslovených slov Najväčšieho Protivníka perpetuálneho Boha Jehovu a všetkých ľudí, ktorí mali nádej večného života:

“Určite nezomriete. Boh vie, že v deň, keď z neho zjete, otvoria sa vám oči a budete ako Boh: budete vedieť, čo je dobré a čo zlé!” Toto boli podlo klamlivé slová ako odpoveď Satana na to, že večný život ľudí na Zemi bol podmienený poslušnosťou nedotýkania sa zakázaného stromu v Edene.

Slová: “Otvoria sa vám oči a budete ako Boh” mali skutočný význam v tom, že Stvoriteľ Jehova Boh si nemôže dovoliť alebo tolerovať, aby vo vesmíre existovali bytosti, ktoré ako on, by mali perpetuálny život a boli tiež aj oni zdrojom stáleho, zotrvačného, ale tiež večného života pre iné pozemské bytosti! 

Ale najkrajší koniec tejto rozprávky je v tom, že okrem Boha Stvoriteľa i jeho syna, Ježiša Krista Jehova Boh dá perpetuálny alebo stály, zotrvačný a večný život aj ďalším verným osobám vzatých z nedokonalého ľudstva do počtu 144 000, ktorí budú s Kristom vládnuť perpetuálne, neprestajne, večne!